Om Download

Kortforsyningen/Download (download.kortforsyningen.dk)

Brugernes primære adgang til download af data er selvbetjeningsløsningen Kortforsyningen/Download, hvor bl.a. Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings frie geodata udstilles. Her kan du både se og læse om de udstillede produkter, og efterfølgende udvælge, bestille og downloade de ønskede data. Løsningen giver adgang til download af både færdige udtræk og brugerdefinerede udtræk.

Kortforsyningens FTP-server (ftps://ftp.kortforsyningen.dk og ftp://ftp.kortforsyningen.dk)  

De færdige udtræk kan også downloades direkte på kortforsyningens FTP-server.

Bemærk, Safari-brugere skal indtaste deres brugernavn og password i url'en for at logge på ftp-serveren. Url'en skrives således: ftp://brugernavn:password@ftp.kortforsyningen.dk

Læs mere under Download af data