Om Drift

Visualisering af driftsstatus

For at visualisere hvordan vores drift kører på et givent tidspunkt, anvender vi tre forskellige flag:

                 

Klik på teksten foran flagene og få yderligere detaljer om de enkelte services

  • Grønt flag betyder, at alle services kører efter hensigten, og at der ikke er registreret problemer.
  • Gult flag indikerer, at der er høj belastning og ventetid på enkelte services, og at fejl og timeouts kan forekomme.
  • Rødt flag indikerer, at en service af en eller anden årsag ikke er tilgængelig. I et sådant tilfælde arbejder vi hårdt på at rette fejlen.

Da flagene vises på baggrund af serverinformation kan der ved meget høje belastninger være forsinkelse. Flagene skal derfor kun ses som vejledende.

 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ønsker at give et åbent indblik i og nuanceret billede af kortforsyningens driftseffektivitet.

Dette gør vi bl.a. ved at offentliggøre det bagvedliggende grundlag og resultatet af egne målinger.
 
Hvor det er relevant, bygger grundlaget på fælles kriterier beskrevet i retningslinjerne for Quality of Service i INSPIRE dokumentet 'Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services.

Rapporteringen bygger på 12 referenceforespørgsler
De 12 forespørgsler er valgt ud fra kriterier om størrelse af forbrug, datakilder og forskellige indgange til data.
 
Hold øje med driften

Se den aktuelle driftsstatus - monitoreret på site24x7.com.
 
Din egen driftsstatus - Se hvordan du selv kan få vist Kortforsyningen driftsstatus på dit eget website
 
Se hvordan kortforsyningen historisk set har klaret sig under Kortforsyningen tilgængelighed
 

Se også Plan for kommunikation for yderligere muligheder.