Satellitfotos, Grønland

SDFE nykortlægger Grønland i perioden 2018-2022 i samarbejde med Grønlands Selvstyre, Forsvarsministeriet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Kortlægningen vil resultere i et moderne og digitalt kortgrundlag. Satellitfotos er en del af kortlægningen, der også vil resultere i kortlægning af det åbne land i de isfrie områder.

SDFE er tidligere end forventet klar til at udstille helt nye ortofotos med en opløsning på 1,6 meter over udvalgte områder i Grønland.kort visende ortofoto-produktion for Grønland

Billederne er optaget med SPOT-satellitterne primært i 2020, så det er helt friske data – og i god kvalitet. De dækker fem områder, der tilsammen udgør et areal på 226.300 km2. Sammen med satellitfotos optaget i 2016 (også med SPOT satellitterne) dækkes de primære interesseområder i Grønland.

På kortet viser de blå polygoner områder dækket med nye sattelitfotos, mens de røde polygoner viser områder med satellitfotos fra 2016.

De nye satellitfotos betragtes som foreløbige data, som du kan hente fra vores FTP-server. I endelige udgaver kommer de til almindelig download.

For at de nye ortofotos kan skabe værdi hos de anvendere, der venter på data, kan data hentes via en FTP-løsning,

Det betyder, at alle, der har erfaring med at arbejde med geodata, kan hente disse, mens andre uden disse forudsætninger må vente med at tilgå data i en tjeneste til sommer, da det kræver mere klargøring.

Der er anvendere, der venter på at bruge de nye data i deres arbejde – det gælder fx Geodatastyrelsen, som vil bruge data til produktion af grønlandske søkort.

Til sommer vil de nye satellitfotos også indgå i en beta satellitfoto-tjeneste, der gør data lettere tilgængelige og bredere anvendelige. Tjenesten vil desuden også indeholde Sentinel-2 billeder i 10m opløsning over hele Grønland – inkl. indlandsisen samt detaljerede ortofotos af Grønlandske byer og bygder indkøbt af Asiaq.  

 

De mulige anvendelser af disse satellitfotos spænder vidt, fra planlægning af infrastruktur, vandkraft, råstof, kortlægning af kyst og skær, monitorering af vegetation og til beredskabsformål.

Satellifotos downloades fra denne ftp-mappe: ftp://ftp.kortforsyningen.dk/DATABOKS_GROENLAND/Satellitfoto/.

Du skal benytte Kortforsyningsbruger (Dataforsyningsbruger), som login for at downloade satellitfotos fra ftp-mappen. Hvis du ikke allerede har en bruger, oprettes brugeren fra dataforsyningen.dk eller kortforsyningen.dk.  Der er en engelsk vejledning i brugeroprettelse på denne side.

Data er gratis og kan bruges af alle inden for Danmark, Færøerne, Grønland, EU og EØS-landende. Rettighederne gælder til egne anvendelser, så du kan ikke downloade data og stille dem til rådighed for andre via egen hjemmeside. Se mere om rettigheder i readme-filer ved download af data fra FTP.

Har du ikke har adgang til ftp-mappen, kan årsagen være ftp-rettigheder, som skal tilføjes i brugerprofilen. Skriv til support@sdfe.dk

 

________________

20 april 2021