Satellitfotos over hele Grønland

Dataforsyningen udstiller nu satellitfotos over hele Grønland. Som en del af nykortlægningen af Grønland åbnes der for en tjeneste med satellitfotos. Satellitfotos over Grønland kan nu hentes på Dataforsyningen i en beta-udgave. 

Der er tale om en multiskalerbar webtjeneste. Det vil sige, at tjenesten indeholder frie landsdækkende Sentinel-billeder fra EU's Copernicus-program i 10 meters opløsning, mens der i udvalgte interesseområder er billeder fra SPOT-satellitterne med en opløsning på 1,6 meter.

Over bostederne er der meget detaljerede flyfotos/ dronebilleder, der er leveret fra ASIAQ Greenland Survey. Disse billeder kan downloades fra Asiaq´s hjemmeside. Derudover indgår stednavne i den sydlige og sydvestlige del af Grønland, mens navne på bosteder er landsdækkende.

Den endelige tjeneste vil være tilgængelig med udgangen af 2022, hvor hele nykortlægningen af Grønland afsluttes. Den vil også indeholde et hydrologisk lag, grid, højdekurver og søkoter.

Betaversionen er ikke komplet, da ikke alle data er indsamlet endnu, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har alligevel valgt at udstille de allerede indsamlede data, så de kan komme hurtigere ud og skabe nytte og værdi for brugerne. Når den endelige tjeneste bliver idriftsat med udgangen af 2022, vil den udover flere data blive gjort tilgængelig direkte for det grønlandske samfund på NunaGIS.gl, som er Grønlands indgang til geodata og stedbestemt information.

kort som viser områder dækket med højopløselige SPOT-billeder.

 

Mange anvendelsesmuligheder

Satellitfotos anvendes i mange sammenhænge og af mange forskellige brugere. Det kan være lige fra planlægning af infrastruktur, vandkraft og råstofeftersøgning til færdsel i naturen ved jagt, fiskeri og turisme samt til beredskabsformål.

Vi har sammen med vores grønlandske samarbejdspartnere, Asiaq og Landsplan, været i kontakt med potentielle brugere for at høre om i hvilke områder, de ser, at der er størst behov for højopløselige billeder. Sammen med SPOT- billeder indkøbt i pilotprojektet, er ca. halvdelen af det område, der skal kortlægges, dækket med de højopløselige billeder. Kortet viser områder dækket med højtopløslige SPOT-billeder.

SDFE har planlagt at indkøbe flere højopløselige SPOT-billeder i 2021, blandt andet længst mod nord, som ikke er dækket af billeder i dag. De gøres tilgængelige i tjenesten, så snart de er i hus.

Hvordan kan tjenesten tilgås

Få adgang til WMS-tjenesten via Dataforsyningen.dk - https://dataforsyningen.dk/data/3769

Her kan du via en browser på din pc se billederne: Satellitfoto Grønland Beta

Data kan downloades via Dataforsyningen.dk (https://dataforsyningen.dk/data/3772) og kan anvendes af alle bosiddende i EU, EØS landene, Grønland og Færøerne.

Download af Asiaq´s flyfotoKortforsyning – Asiaq (asiaq-greenlandsurvey.gl)

Har du brug for hjælp, kan du kontakte supportfunktionen: telefonisk 7876 8792 eller email support@sdfe.dk

 

________________

08 juli 2021