Skærmkort og ortofoto forår til download

Som supplement til tjenesterne på Kortforsyningen og med henblik på brug i mobile devices er der nu åbnet for download af det farvede skærmkort på FTP og ortofoto forår på både FTP og download.kortforsyningen.dk i de aktuelle udgaver. Data er placeret her, og datasættene er desuden beskrevet i tilhørende metadata filer:

Datasættene til download vil blive opdateret i takt med ajourføringen af de tilsvarende tjenester på Kortforsyningen.

Har du et spørgsmål? Så kan du kontakte kortforsyningens support.

________________

04 marts 2016