Teknisk uheld - vi beklager

Siden udsendelse af nyheden nedenfor har vi arbejdet med at afdække mulige kilder til de sidste par måneders ustabilitet i Kortforsyningen.

I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på en fejl-situation, der ikke tidligere har haft betydning for driftsstabiliteten. Fejl-situationen har været en af hovedårsagerne til at Kortforsyningen på det seneste har været ustabil, når der var stort træk på data.

Fejl-situationen opstod som resultat af en kombination af kald uden for dækningsområdet for Kortforsyningens WMTS services og en uhensigtsmæssig konfiguration af disse services. Vi har rettet i konfigurationen således at kald uden for dækningsområdet ikke længere får Kortforsyningen til at blive ustabil.

Vi beklager endnu engang de gener, ustabiliteten har medført.

________________

28. marts 2017

 

Januar og februar 2017 var præget af en del ustabilitet i leverancerne fra Kortforsyningen. Vi er klar over, at det er til stor gene for jer der benytter Kortforsyningen i jeres daglige arbejde og i kritiske IT systemer, når Kortforsyningen ikke er tilgængelig. Vi beklager at vi ikke har været i stand til at holde den oppetid vi ønsker.

Årsagen til ustabiliteten var, at vi i løbet af januar og februar har arbejdet på forskellige optimeringer af Kortforsyningen.

I januar har vi introduceret ny hardware med det formål at forbedre performance, hvilket var årsag til et par udfald i januar.

I februar har vi omlagt stort set al HTTP trafik til HTTPS med det formål at højne sikkerhedsniveauet i forbindelse med brugen af Kortforsyningen. Det medførte desværre også et par udfald.

Uheldigvis var der i samme periode også flere udfald på netværket.

Samlet set har det betydet, at Kortforsyningen havde en dårligere oppetid i januar og februar end sædvanlig.

Optimeringerne er nu tilendebragt, og vores hosting leverandør har forsikret os om, at netværksproblemerne er løst. Derfor forventer vi at oppetiden fremover vil være på samme niveau som tidligere. 

________________

07 marts 2017