Tilgængelighed

Performance og tilgængelighed de senest 3 måneder

2020 rapport med detaljer - 24x7x365

2020 rapport med detaljer - Hverdage 8 - 16

 

Beskrivelse af tilgængelighedsmålingen

Tilgængeligheden måles på 12 forespørgsler til Kortforsyningen.

De 12 forespørgsler sikre af at rapporteringen i videst muligt omfang er dækkende for den samlede driftsstabilitet i Kortforsyningen.
Da vi ikke monitorerer samtlige enkeltdele i Kortforsyningen vil en driftsforstyrrelse i nogle tilfælde ikke blive fanget af monitoreringen.
Vi arbejder løbende på at optimere monitoreringen således at fejl opfanges så tidligt som muligt.

 


Kortforsyningen benytter systemet site24x7 til monitorering og SLA rapportering.
Monitoreringen forgår fra to lokationer, København og Barcelona.
Se den aktuelle driftsstatus

 

Fra og med 1. maj 2017 rapporteres der på følgende SLA aftaler.

 

Tilgængelighed for tidligere år:

Tilgængelighed 2020

Tilgængelighed 2019

Tilgængelighed 2018

Tilgængelighed 2017

Tilgængelighed 2016

Tilgængelighed 2015

Tilgængelighed 2014

Tilgængelighed 2013

Tilgængelighed 2012

Tilgængelighed 2006 - 2011