Topogeo og kort10 udfases

Topogeo og topomat webtjenesterne er sidst ajourført i 2016, og vi har fået flere supporthenvendelser om, at data ikke er aktuelle. Kort10 til download blev opdateret i sidste måned (juli 2018). Denne opdatering kom i forbindelse med overgangen til GeoDanmark 6.0. Dette er den sidste opdatering af kort10.

Kortforsyningen vælger at udfase topogeo og topomat webtjenester samt kort10 pr. 15. januar 2019, og i denne nyhed anvises hvilke webtjenester og datasæt, som kan erstatte topogeo, topomat og kort10.

Det er følgende webtjenester og datasæt, som udfases:

  • WFS: Topo_geo_gml2
  • WFS: Topo_geo_gmlfsp
  • WMS: Topo_geo
  • WMS: Topomat
  • FTP: Kort10
  • KF-download: Kort10

Se følgende pdf-filer med erstatningstjenester og download.

WFS, WMS og DOWNLOAD.

Derudover kan der downloades de nygenererede datasæt med geodanmark vejmidter tilføjet attributterne vejnavn, vejkode og kommunekode. Se nyheden om vejdatasættene.

Hvis du har spørgsmål til udfasninger af topogeo-tjenesterne eller kort10, så kontakt kortforsyningens supportfunktion. email: support@sdfe.dk, tlf. 7876 8792.

________________

01 november 2018