Unlock-IP udfases

 

1. Juli 2018 udfases metoden UnlockIP. Dette betyder, at man ikke længere vil kunne tilgå Kortforsyningen med en IP adresse der er godkendt.

Udfasningen sker som led i at højne sikkerheden på Kortforsyningen.

Vi har konstateret, at den udbredte brug af cloud-miljøer har bevirket, at IP adresser ikke længere kan knyttes entydigt til en brugerprofil i Kortforsyningen. Dermed vil der være en forhøjet risiko for, at man kan tilgå Kortforsyningen uden at være registreret som bruger.

Vi anbefaler, at benytte de øvrige metoder Kortforsyningen tilbyder til at identificere en bruger. Se link.

Hvis der er spørgsmål til udfasningen af UnlockIP, så kontakt gerne kortforsyningens supportfunktion. Email: support@sdfe.dk.

 

 

________________

23 marts 2018