Vand, natur og klima

Klimatilpasningsplaner samt Vand-og naturplaner, som distribueres gennem kortforsyningen/download vil blive lukket ned med udgangen af februar. Årsagen til udfasningen er, at flere datasæt er forældet. 

Miljøstyrelsen vil fremover selv varetage distributionen af disse datasæt, og datasættene kan efter 1. marts 2018 downloades fra MST/MiljøGIS. Data kan også hentes på Miljøstyrelsens FTP-server.  Log på med bruger: Anonymous og Password:    (blankt).

For yderligere informationen om datasættene henvises til Miljøstyrelsen.

 

Det er følgende data:

Vand-og naturplaner:

Vandplaner, vandområdeplaner, Natura 2000 og digitalt naturkort.

 

Klimatilpasningsplaner:

Temaerne under Screeningskort til risikokortlægning - kyst, nedbør, grundvand, vandløb og værdikort.

 

 

________________

06 februar 2018