Varsling: ændring af Restgeokeys

Vi arbejder løbende på at optimere performance for Kortforsyningens services og tilpasse vores services til den måde de bliver benyttet på.

Brugsmønstret for restgeokeys_v2 har over tid ændret sig hvilket har givet anledning til at optimere på metoderne adresse og postadresse(padresse).

Ændringerne består i:
 

 • Søgninger på vejnavn samt vejnavn og husnummer skal minimum indeholde 3 karakterer
  I de tilfælde hvor søgeordet er vej eller gade skal der tilføjes minimum en foranstillet karakter
  - Tidligere var det muligt at søge på med angivelse af 2 karakterer

   
 • Søgninger kan kun benytte ét wildcard som enten placeres før eller efter søge input
  - Tidligere var det muligt at benytte 2 wildcards

   
 • Søgninger hvor parameteren hits=1 vil ikke blive sorteret før svaret sendes tilbage fra servicen
  - Tidligere blev resultatet sorteret alfabetisk og første række blev sendt tilbage til brugeren

 

BEMÆRK:
Ændringerne omfatter udelukkende metoderne adresse og padresse

Ændringerne træder i kraft tirsdag den 28. juni 2016

________________

02 juni 2016