Vejdata med vejnavne

Kortforsyningen imødekommer behovet for download af aktuelle landsdækkende vejdata, med følgende nygenererede datasæt:

  • Geodanmark vejgeometri tilføjet attributterne vejnavn, vejkode og kommunekode.
  • Landsdækkende data i shape og mapinfo-format, koordinatsystem UTM32_ETRS89.
  • Filerne opdateres hver nat.

 

Datasættene kan downloades fra ftp-server. Login på ftp-serveren med din kortforsyningsbruger. 

Senere vil det også blive muligt at downloade datasættene gennem download.kortforsyningen.dk.

 

Hvis du har spørgsmål til vejdatasættene, kontakt kortforsyningens support (email: support@sdfe.dk eller telefon: 7876 8792)

________________

09 august 2018