WFS - GeoDanmark og Stednavne

Den 31. juli 2021 lukker SDFE for udstillingen af GeoDanmark WFS og Stednavne WFS services på Kortforsyningen. Hvis man anvender de pågældende WFS services i dag, skal man derfor inden 31. juli 2021 skifte til tilsvarende services på Datafordeleren.

SDFE har tidligeret meldt ud, at vi har arbejdet på at migrere en række WFS services til en nyere platform. Det har imidlertid vist sig, at de migrerede WFS services skaber store udfordringer for en række brugere. Vi har derfor besluttet at aflyse migreringen af de pågældende WFS services. Der er tale om services, som under alle omstændigheder skulle udfases på Kortforsyningen, da de fremover distribueres via Datafordeleren.

Fra 1. august 2021 skal man derfor anvende Datafordelerens tilsvarende WFS services. Ved skiftet til Datafordeleren får brugerne desuden adgang til GeoDanmark-data i den aktuelle version 6.0.

I dette skema kan du se de services, som udfases, og de tilsvarende services på Datafordeleren.

Nuværende service

Datafordeler

fot2007 GeoDanmark60_HIST_GML3
fot2007_gml212 GeoDanmark60_HIST_GML3
fot2007_nohistory GeoDanmark60_NOHIST_GML3
fot2007_nohistory_gml212 GeoDanmark60_NOHIST_GML3
STEDNAVNE_BEABEJDET_GML3SFP STEDNAVN/STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP
STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP

 

Du kan læse yderligere om brug af Datafordelerens services i denne vejledning ”Kom godt i gang med Datafordeleren”.

________________

26 marts 2021