Eksempler

RestGeokeys_v2 eksempler

Nedenstående eksempler er målrettet udviklere, der skal i gang med at anvende Kortforsyningens GeoREST API. Eksemplerne baserer sig på RestGeokeys_v2.

Formålet er at vise, hvordan man med forskellige teknologier kan kalde RestGeokeys_v2 samt processere svaret derfra. Det er således ikke formålet at demonstrere klienter/kodeeksempler til samtlige metoder.

Læs mere i Geonøgler Rest dokumentationen 

Eksempler

Adressesøgning vha. plain JavaScript
Adressesøgning vha. jQuery getJSON
Adressesøgning vha. jQuery ajax
Typeahead/autocomplete vejsøgning med jQuery og Bootstrap
Typeahead/autocomplete vejsøgning med resultatet sorteret efter afstand
Adressesøgning med visning af resultat i OpenLayers
Matrikelsøgning med visning af resultat og geometri (skel) i OpenLayers
Paging af resultat