Kortforsyningen RestGeokeys dokumentation v1.0

 

DEPRECATED VERSION! Denne version af RestGeokeys (kaldet service efterfølgende) er blevet erstattet af en ny.

Version 1.0 af servicen, RestGeoKeys, lukkes med udgangen af oktober 2013

Vigtigt!

Kortforsyningen REST Geokeys er et REST API med JSON som udvekslingsformat. Servicen giver adgang til en række af Geodatastyrelsens data som adresser, veje, administrative områder, matrikelære informationer og højdedata. I tillæg udstilles funktionalitet til transformation af koordinater.

Servicen tilgås via Kortforsyningen og kræver login. Det er muligt at anvende alle Kortforsyningens metoder til authentication. Læs mere om authentication. Eksemplerne nedenfor indeholder IKKE login, så husk at tilføje dette selv, hvis du prøver det i dit eget miljø.

Generelle parametre

ParameterTypeObl.Beskrivelse
hitsHeltalNejAngiver det maksimale antal objekter i responset. Angives parameteren ikke anvendes standardværdien på 25. Den maksimalt tilladte værdi er 200.
offsetHeltalNejOffset anvendes sammen med hits til paging af resultater. Angives parameteren ikke anvendes standardværdien på 0.
fStringNejFormatet. Tilladte værdier er json og jsonp. Angives parameteren ikke anvendes standardværdien json.
fsBooleanNejAngiver om returtypen skal være flad i sin struktur jf. OGC REST API og shapefil. Angives parameteren ikke anvendes standardværdien false.
outgeorefStringNejAngiver det geografiske referencesystem, som geometrierne i responset skal udtrykkes i. Angives parameteren ikke anvendes standardværdien EPSG:25832. Parameteren har ingen betydning for metoder, der ikke returnerer geometrier.

Adresse

Med ressourcen adresse får man returneret en liste af adresser (adgangsadresser), der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier. Der kan søges på flere måder - se nedenfor.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Point",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "husnr" : "<husnr>",
      "vej" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "postdistrikt" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "kommune" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "afstand" : {
        "enhed" : "<enhed>",
        "afstand" : <afstand>
      }
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}
 

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Point",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "husnr" : "<husnr>",
      "vej_kode" : "<kode>",
      "vej_navn" : "<navn>",
      "vej_href" : "<href>",
      "postdistrikt_kode" : "<kode>",
      "postdistrikt_navn" : "<navn>",
      "postdistrikt_href" : "<href>",
      "kommune_kode" : "<kode>",
      "kommune_navn" : "<navn>",
      "kommune_href" : "<href>",
      "afstand_enhed" : "<enhed>",
      "afstand_afstand" : "<href>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Adresser fremfundet vha. vejnavn

Find alle addresser med en vejnavn vejnavn i postdistrikt med postnr postnr og husnummer husnr. Som alternativ til postnr kan anvendes postdistriktets navn postdist.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
vejnavnStringJaEt helt eller dele af et vejnavn fx "Nyborgvej", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "Nyborg*", "*gade" og "*ega*".
husnrStringNejHusnummer fx "9" og "17B". Er den ikke angivet returneres alle adresser på den pågældende vej. Bogstaver skrives altid med stort.
postnrStringNejPostnummer fx "2100". Altid firecifret med evt. foranstillet 0 fx "0900".
postdistStringNejNavn på postdistrikt fx "København NV"
geopStringNejPunktet anvendes til at sortere resultatet, således at nærmeste adresse i resultatet i forhold til punktet defineret af geop kommer først, det næst nærmeste nummer to osv. Angives den ikke sorteres resultatet på anden vis, typisk i alfabetisk rækkefølge. Parameteren har således ingen betydning for udvælgelsen af adresser, kun sorteringen.
georefStringNejProjektion som geop er angivet i. Standard er EPSG:25832.

Vis op til 50 adresser på "Rentemestervej" i postnummer 2400.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&vejnavn=Rentemestervej&postnr=2400&hits=50

Vis Skindergade 10 i København K.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&vejnavn=Skindergade&husnr=10&postdist=København K

Vis adresser med husnummer 2 på veje, der starter med Vest i 4000 Roskilde.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&vejnavn=Vest*&husnr=2&postnr=4000

Vis adresser med vejnavn startende med "ny" i postdistrikt København K.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&vejnavn=Ny*&postdist=København K

JSONP forespørgsel med callback
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&vejnavn=Skindergade&husnr=10&postdist=København K&f=jsonp&callback=test

Resultat sorteret efter afstand til et punkt
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&vejnavn=Lærkevej&husnr=1&geop=550000,6220000

 

Adresser fremfundet vha. vejkode

Find alle addresser med en vejkode vejkode i kommune med kommunekode komkode og husnummer husnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
vejkodeStringJaVejkode fx "0586". Angives altid som fire cifre med eventuelt foranstillede 0.
komkodeStringJaKommunekode fx "0370" svarende til Næstved kommune. Angives altid som fire cifre med foranstillet 0.
husnrStringNejHusnummer fx "9" og "17B". Er den ikke angivet returneres alle adresser på den pågældende vej. Bogstaver skrives altid med stort.
geopStringNejPunktet anvendes til at sortere resultatet, således at nærmeste adresse i resultatet i forhold til punktet defineret af geop kommer først, det næst nærmeste nummer to osv. Angives den ikke sorteres resultatet på anden vis, typisk i alfabetisk rækkefølge. Parameteren har således ingen betydning for udvælgelsen af adresser, kun sorteringen.
georefStringNejProjektion som geop er angivet i. Standard er EPSG:25832.

Vis adresser på Karrebækvej (vejkode=0792) i Næstved kommune.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&vejkode=0792&komkode=0370

Adresser fremfundet vha. en cirkel

Find alle addresser inden for en cirkel defineret af radius georad i enheden meter fra punktet geop defineret i referencesystem georef

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop og geoenv er angivet i. Standard er EPSG:25832.
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Parameteren anvendes sammen med georad.
georadintJaDefinerer den maksimale afstand i meter (radius) fra geop, som addresserne skal befinde sig indenfor.

Vis alle adresser der falder indenfor 100 meter fra EPSG:25832 punktet 550000,6221000.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&geop=550000,6221000&georad=100

Vis alle adresser der falder indenfor 250 meter fra EPSG:4326 punktet 11.39683742,55.66003658.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&geop=11.39683742,55.66003658&georef=EPSG:4326&georad=250

Adresser fremfundet vha. en rektangel

Find alle addresser inden for en rektangel defineret af envelope geoenv defineret i referencesystem georef

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop og geoenv er angivet i. Standard er EPSG:25832.
geoenvStringJaDefinerer en geografisk envelope, som addresserne skal befinde sig i. Envelope defineres af left,bottom;right,top også kaldet minx,miny;maxx,maxy med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum.

Vis alle adresser der er beliggende indenfor et rektangel defineret af 550000,6221000;550400,6221400.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&geoenv=550000,6221000;550400,6221400

Vis alle adresser der er beliggende indenfor et rektangel defineret af 11.3930,55.6550;11.3970,55.6650.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=adresse&geoenv=11.3930,55.6550;11.3970,55.6650&georef=EPSG:4326

Padresse (postadresse)

Med padresse får man returneret en liste af postadresser, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier. I modsætning til en adresse (også kaldet adgangsadresse) kan en postadresse indeholde en etage og sideangivelse fx 1. th. Der kan derfor returneres flere postadresser for hver adresse. Alle postadresser der er relateret til den samme adgangsadresse har samme geografiske position.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Point",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "husnr" : "<husnr>",
      "etage" : "<etage>",
      "side" : "<side>",
      "vej" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "postdistrikt" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "kommune" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      }
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Point",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "husnr" : "<husnr>",
      "etage" : "<etage>",
      "side" : "<side>",
      "vej_kode" : "<kode>",
      "vej_navn" : "<navn>",
      "vej_href" : "<href>",
      "postdistrikt_kode" : "<kode>",
      "postdistrikt_navn" : "<navn>",
      "postdistrikt_href" : "<href>",
      "kommune_kode" : "<kode>",
      "kommune_navn" : "<navn>",
      "kommune_href" : "<href>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Postadresser fremfundet vha. vejnavn

Find alle addresser med en vejnavn vejnavn i postdistrikt med postnr postnr og husnummer husnr. Som alternativ til postnr kan anvendes postdistriktets navn postdist.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
vejnavnStringJaEt helt eller dele af et vejnavn fx "Nyborgvej", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "Nyborg*", "*gade" og "*ega*".
husnrStringNejHusnummer fx "9" og "17B". Er den ikke angivet returneres alle adresser på den pågældende vej. Bogstaver skrives altid med stort.
postnrStringNejPostnummer fx "2100". Altid firecifret med evt. foranstillet 0 fx "0900".
postdistStringNejNavn på postdistrikt fx "København NV"

Vis postadresser Karrebækvej 1A i 4700 Næstved.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=padresse&vejnavn=Karrebækvej&husnr=1A&postnr=4700

Postadresser fremfundet vha. vejkode

Find alle postaddresser med en vejkode vejkode i kommune med kommunekode komkode og husnummer husnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
vejkodeStringJaVejkode fx "0586". Angives altid som fire cifre med eventuelt foranstillede 0.
komkodeStringJaKommunekode fx "0370" svarende til Næstved kommune. Angives altid som fire cifre med foranstillet 0.
husnrStringNejHusnummer fx "9" og "17B". Bogstaver skrives altid med stort.

Vis postadresser på Karrebækvej 1A (vejkode=0792) i Næstved kommune.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=padresse&vejkode=0792&husnr=1A&komkode=0370

Nadresse (nærmeste adresse)

Nadresse giver mulighed for at søge adresser, der ligger tættest på et punkt. Hver returneret adresse indeholder afstand til punktet. Bug-info, 5. juli 2013: Servicen fejler. Løsning: Afvent næste release primo august.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Point",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "husnr" : "<husnr>",
      "vej" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "postdistrikt" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "kommune" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "afstand" : {
        "enhed" : "<enhed>",
        "afstand" : <afstand>
      }
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Point",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "husnr" : "<husnr>",
      "vej_kode" : "<kode>",
      "vej_navn" : "<navn>",
      "vej_href" : "<href>",
      "postdistrikt_kode" : "<kode>",
      "postdistrikt_navn" : "<navn>",
      "postdistrikt_href" : "<href>",
      "kommune_kode" : "<kode>",
      "kommune_navn" : "<navn>",
      "kommune_href" : "<href>",
      "afstand_enhed" : "<enhed>",
      "afstand_afstand" : <afstand>
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Nærmeste adresser fremfundet vha. et punkt

Find addresser tættest på punktet geop defineret i referencesystem georef

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop og geoenv er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832 og EPSG:4326. Standardværdi er EPSG:25832.
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Parameteren anvendes sammen med georad.

Request

Vis de ti nærmeste adresser i forhold til punktet 550000,6221000.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=nadresse&geop=550000,6221000&hits=10

Vis de ti nærmeste adresser i forhold til punktet 11.39683742,55.66003658 i EPSG:4326.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=nadresse&geop=11.39683742,55.66003658&georef=EPSG:4326

Vej

Med Vej får man returneret en liste af veje, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kode" : "<kode>",
      "navn" : "<navn>",
      "postdistrikt" : {
        "kode" : "<kode>",
        "href" : "<href>"
      },
      "kommune" : {
        "kode" : "<kode>",
        "href" : "<href>"
      },
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kode" : "<kode>",
      "navn" : "<navn>",
      "postdistrikt_kode" : "<kode>",
      "postdistrikt_href" : "<href>",
      "kommune_kode" : "<kode>",
      "kommune_href" : "<href>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Veje fremfundet med vejnavn og kommune

Find veje med vejnavn vejnavn i kommune med kommunekode komkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
vejnavnStringDelvisEt helt eller dele af et vejnavn fx "Nyborgvej", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "Nyborg*", "*gade" og "*ega*". Parameteren skal være tilstede hvis komkode ikke anvendes.
komkodeStringDelvisKommunekode fx "0370" svarende til Næstved kommune. Angives altid som fire cifre med foranstillet 0. Parameteren skal være tilstede hvis vejnavn ikke anvendes.

Vis veje der starter med "Nordre" i Københavns kommune.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=vej&vejnavn=Nordre*&komkode=0101

Vis veje i Næstved kommune.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=vej&komkode=0370

Veje fremfundet med vejkode og kommune

Find/valider vej med vejkode vejkode i kommune med kommunekode komkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
vejkodeStringJaVejkode fx "0586". Angives altid som fire cifre med eventuelt foranstillede 0. Parameteren er obligatorisk, hvis komkode ikke anvendes.
komkodeStringJaKommunekode fx "0370" svarende til Næstved kommune. Angives altid som fire cifre med foranstillet 0.Parameteren er obligatorisk, hvis vejkode ikke anvendes.

Vis vej med vejkode "5228" i Københavns kommune. http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=vej&vejkode=5228&komkode=0101

Veje fremfundet med vejnavn og postdistrikt

Find veje med vejnavn vejnavn i postdistrikt med postnr postnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
vejnavnStringDelvisEt helt eller dele af et vejnavn fx "Nyborgvej", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "Nyborg*", "*gade" og "*ega*". Parameteren skal være tilstede hvis postnr ikke anvendes.
postnrStringDelvisPostnummer fx "2100". Altid firecifret med evt. foranstillet 0 fx "0900". Parameteren skal være tilstede hvis vejnavn ikke anvendes.

Vis veje der starter med "Od" i 2100 København Ø.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=vej&vejnavn=Od*&postnr=2100

Postdistrikt

Med postdistrikt får man returneret en liste af postdistrikter, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kode" : "<kode>",
      "navn" : "<navn>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

Samme som ovenstående.

Postdistrikt fremfundet vha. postnummer

Find postdistrikt med postnummer postnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
postnrStringJaPostnummer fx "2100" svarende til København Ø. Angives altid som fire cifre evt. foranstillet 0 fx "0900".

Vis postdistrikt med postnummer 2100.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=postdistrikt&postnr=2100

JSONP forespørgsel.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=postdistrikt&postnr=2100&f=jsonp&callback=test

Postdistrikt fremfundet vha. postdistriktets navn

Find postdistrikt med navn postnavn.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
postnavnStringJaEt helt eller dele af postdistriktets navn fx "København", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*".

Vis postdistrikter der indeholder "skov".
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=postdistrikt&postnavn=*skov*

Kommune

Med kommune får man returneret en liste af kommuner, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kode" : "<kode>",
      "navn" : "<navn>",
      "region" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>"
      }
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kode" : "<kode>",
      "navn" : "<navn>",
      "region_kode" : "<kode>",
      "region_navn" : "<navn>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Kommune fremfundet vha. kommunekode

Find kommune med kommunekode komkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
komkodeStringJaKommunekode fx "0370" svarende til Næstved kommune. Angives altid som fire cifre med foranstillet 0.

Vis kommune med kommunekode 0101.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=kommune&komkode=0101

Kommune fremfundet vha. kommunenavn og region

Find kommune med kommunenavn komnavn og i region med regionskode regkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
komnavnStringDelvisEt helt eller dele af et kommunenavn fx "Roskilde", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*". Parameteren skal være tilstede, hvis regkode ikke anvendes.
regkodeStringDelvisRegionskode fx "1084", svarende til Region Hovedstaden. Parameteren skal være tilstede, hvis komnavn ikke anvendes.

Vis kommuner der indeholder "skov".
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=kommune&komnavn=*skov*

Vis kommuner i Region Hovedstaden.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=kommune&regkode=1084

Sogn

Med sogn får man returneret en liste af sogne, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kode" : "<kode>",
      "navn" : "<navn>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

Samme som ovenstående.

Sogn fremfundet med navn og kommune

Find sogn med navn sognnavn.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
sognnavnStringDelvisEt helt eller dele af et sognenavn fx "Roskilde", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*".

Request

Vis alle sogne, der starter med "Skt".
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=sogn&sognnavn=Skt*

Ejerlav

Med ejerlav får man returneret en liste af ejerlav, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kode" : "<kode>",
      "navn" : "<navn>",
      "kommune" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      }
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kode" : "<kode>",
      "navn" : "<navn>",
      "kommune_kode" : "<kode>",
      "kommune_navn" : "<navn>",
      "kommune_href" : "<href>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Ejerlav fremfundet med ejerlavskode

Find ejerlav med ejerlavskode ejkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
ejkodeStringJaEjerlavskode fx 240751 svarende til Guderup By, Herlufsholm.

Vis ejerlav med ejerlavskode 240751.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=ejerlav&ejkode=240751

Ejerlav fremfundet med navn og kommune

Find alle ejerlav med navn ejnavn og/eller i kommune defineret af kommunekode komkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
ejnavnStringDelvisEt helt eller dele af et sognenavn fx "Roskilde", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*". Parameteren skal være tilstede, hvis komkode ikke anvendes.
komkodeStringDelvisKommunekode fx "0370" svarende til Næstved kommune. Angives altid som fire cifre med foranstillet 0. Parameteren skal være tilstede, hvis ejnavn ikke anvendes.

Vis ejerlav startende med Herluf.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=ejerlav&ejnavn=Herluf*

Vis ejerlav i Næstved kommune.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=ejerlav&komkode=0370

Matrikelnr

Med matrikelnr får man returneret en liste af matrikelnumre, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "matrikelnr" : "<matrikelnr>",
      "ejerlav" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "centroid" : {
        "x" : <x>,
        "y" : <y>
      }
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "matrikelnr" : "<matrikelnr>",
      "ejerlav_kode" : "<kode>",
      "ejerlav_navn" : "<navn>",
      "ejerlav_href" : "<href>",
      "centroid_x" : <x>,
      "centroid_y" : <y>
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Matrikelnr fremfundet med matrikelnummer og/eller ejerlav

Find/valider matrikel med matrikelnummer matnr i ejerlav med ejerlavskode ejkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
matnrStringNejMatrikelnummer fx "11y".
ejkodeIntJaEjerlavskode fx 1061252 svarende til Javnsgyde By, Tulstrup.

Vis matrikelnumre i ejerlav med ejerlavskode 240751.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=matrikelnr&ejkode=240751

Vis/valider matrikelnummer "11y" i ejerlav med ejerlavskode 1061252.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=matrikelnr&ejkode=1061252&matnr=11y

Matrikelnr fremfundet vha. en rektangel

Find matrikelnumre i et rektangulært område defineret af geoenv i referencesystem georef.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop og geoenv er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832 og EPSG:4326. EPSG:25832 er standardværdi.
geoenvStringNejDefinerer en geografisk envelope, som matriklerne skal befinde sig i. Envelope defineres af left,bottom;right,top også kaldet minx,miny;maxx,maxy med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum.

Vis alle matrikelnumre beliggende indenfor et rektangel defineret af 11.3930,55.6550;11.3970,55.6650 i EPSG:4326.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=matrikelnr&georef=EPSG:4326&geoenv=11.3930,55.6550;11.3970,55.6650

Matrikelnr fremfundet vha. en polygon

Find matrikelnumre i et område defineret af polygonen geopol i referencesystem georef.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop og geoenv er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832 og EPSG:4326. EPSG:25832 er standardværdi.
geopolStringNejDefinerer en geografisk polygon, som matriklerne skal befinde sig i. En polygon består af minimum 3 punkter, og defineres af x1,y1;x2,y2;xn;yn;x1,y1 med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Bemærk at første og sidste koordinat skal være ens.

Vis alle matrikelnumre beliggende indenfor polygonen defineret af 550000,6220000;550000,6222000;551000,6221000;550000,6220000.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=matrikelnr&geopol=550000,6220000;550000,6222000;551000,6221000;550000,6220000

Matrikelnummer fremfundet vha. et punkt

Find matrikelnummer for den matrikel, som punktet geop defineret i referencesystem georef er beliggende i.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832 og EPSG:4326. Standard er EPSG:25832.
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Parameteren anvendes sammen med georad.

Vis matrikelnummer, som EPSG:25832 punktet 550000,6221000 er beliggende i.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=matrikelnr&geop=550000,6221000

ESREjendom (vurderingsejendom)

Med esrejendom får man returneret en liste af samlede faste ejendomme og matrikler, der indgår i vurderingsejendommen. Den returnerede geometri er vurderingsejendommens geografiske udstrækning i form af det mindste rektangel, der omkranser ejendommens tilknyttede matrikler.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "esrejdnr" : "<esrejdnr>"
      "sfeejendom" : {
        "sfeejdnr" : "<sfeejdnr>",
        "href" : "<href>"
      },
      "matrikel" : {
        "matrikelnr" : "<matrikelnr>",
        "href" : "<href>"
      },
      "ejerlav" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      }
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "esrejdnr" : "<esrejdnr>",
      "sfeejendom_sfeejdnr" : "<sfeejdnr>",
      "sfeejendom_href" : "<href>",
      "matrikel_matrikelnr" : "<matrikelnr>",
      "matrikel_href" : "<href>",
      "ejerlav_kode" : "<kode>",
      "ejerlav_navn" : "<navn>",
      "ejerlav_href" : "<href>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Vurderingsejendom fremfundet med esrejdnr

Find/valider vurderingsejendom med ejendomsnummer esrejdnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
esrejdnrStringNejVurderingsejendomsnummer fx "1900000299".

Vis vurderingsejendom med ejendomsnummer 1900000299.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=esrejendom&esrejdnr=1900000299

Vurderingsejendom fremfundet med samlet fast ejendom

Find vurderingsejendom hvori den samlede faste ejendom med ejendomsnummer sfeejdnr indgår.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
sfeejdnrStringNejSamlet fast ejendomsnummer fx "9025885".

Vis vurderingsejendom med ejendomsnummer 9025885.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=esrejendom&sfeejdnr=9025885

Vurderingsjendom fremfundet med et matrikelnr

Vis vurderingsejendom hvori matrikelnr matnr i ejerlav med ejerlavskode ejkode indgår.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
matnrStringNejMatrikelnummer fx "11y".
ejkodeIntJaEjerlavskode fx 1061252 svarende til Javnsgyde By, Tulstrup.

Vis vurderingsjendom hvori matrikelnr "11y" i ejerlav med ejerlavskode 1061252 indgår.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=esrejendom&ejkode=1061252&matnr=11y

SFEEjendom (samlet fast ejendom)

Med sfeejendom får man returneret en liste af samlede faste ejendomme, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier. En samlet fast ejendom består af en eller flere matrikler. Den returnerede geometri er vurderingsejendommens geografiske udstrækning i form af det mindste rektangel, der omkranser ejendommens tilknyttede matrikler.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "sfeejdnr" : "<sfeejdnr>"
      "matrikel" : {
        "matrikelnr" : "<matrikelnr>",
        "href" : "<href>"
      },
      "ejerlav" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      }
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "sfeejdnr" : "<sfeejdnr>",
      "matrikel_matrikelnr" : "<matrikelnr>",
      "matrikel_href" : "<href>",
      "ejerlav_kode" : "<kode>",
      "ejerlav_navn" : "<navn>",
      "ejerlav_href" : "<href>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Samlet fast ejendom fremfundet med sfeejdnr

Find/valider samlet fast ejendom med samlet fast ejendomsnummer sfeejdnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
sfeejdnrStringNejSamlet fast ejendomsnummer fx "9025885".

Vis samlet fast ejendom med ejendomsnummer 9025885.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=sfeejendom&sfeejdnr=9025885

Samlet fast ejendom fremfundet med et matrikelnr

Vis samlet fast ejendom hvori matrikelnr matnr i ejerlav med ejerlavskode ejkode indgår.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
matnrStringNejMatrikelnummer fx "11y".
ejkodeIntJaEjerlavskode fx 1061252 svarende til Javnsgyde By, Tulstrup.

Vis samlet fast ejendom hvori matrikelnr "11y" i ejerlav med ejerlavskode 1061252 indgår.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=sfeejendom&ejkode=1061252&matnr=11y

Sted

Med sted får man returneret en liste af steder/stednavne, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kategori" : "<kategori>",
      "navn" : "<navn>",
      "region" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>"
      },
      "kommune" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      },
      "sogn" : {
        "kode" : "<kode>",
        "navn" : "<navn>",
        "href" : "<href>"
      }
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Returtype (flad struktur)

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "geometryType" : "Envelope",
  "features" :[{
    "attributes" : {
      "kategori" : "<kategori>",
      "navn" : "<navn>",
      "region_kode" : "<kode>",
      "region_navn" : "<navn>",
      "kommune_kode" : "<kode>",
      "kommune_navn" : "<navn>",
      "kommune_href" : "<href>",
      "sogn_kode" : "<kode>",
      "sogn_navn" : "<navn>",
      "sogn_href" : "<href>"
    },
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Find sted ved hjælp af stednavn, stedkategori, kommune og/eller sogn

Sted fremfundet med stednavn stednavn, stedkategori stedkat, kommune med kommunekode komkode eller sogn med sognkode sognkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
stednavnStringJaEt helt eller dele af et stednavn fx "Nykøbing", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "Nykø*", "*bing" og "*købi*"
stedkatStringNejStednavnekat fx "By" og "Fortidsminde". Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn. Angives "" søges i alle kategorier. Listen af kategorier fås med ressourcen stedkategori
komkodeStringNejAfgræns søgning til en kommune med komkode fx 0370.
sognkodeStringNejAfgræns søgning til et sogn med sognkode fx "7472" (Everdrup).
sugodkendtStringJaAngiver hvorvidt de returnerede stednavne er godkendt af Stednavneudvalget (true) eller ej (false). Default værdi er false.

Vis steder med navn Nykøbing.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=sted&stednavn=Nykøbing

Vis steder startende med "Karre" i Næstved Kommune.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=sted&stednavn=karre*&komkode=0370

Vis steder med kategori By indeholdende "øbi".
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=sted&stednavn=*øbi*&stedkat=By

Vis steder med navn Fladså i sognet Mogenstrup (7503).
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=sted&stednavn=fladså*&sognkoe=7503

Vis steder med navn Fladså i sognet Mogenstrup (7503) og godkendt af Stednavneudvalget.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=sted&stednavn=fladså*&sognkoe=7503&sugodkendt=true

Stedkat (stedkategori)

Med stedkategorier får man returneret en liste af stedkategorier. Stedkategorier anvendes i forbindelse med ressourcen sted

Returtype

{
  [{
    "stedkategori" : "<stedkategori>"
  }]
}

Vis stedkategorier.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=stedkat

Koortrans (Koordinattransformation)

Med koortrans kan du transformere et eller flere koordinater fra et reference system til et andet.

Returtype

{
  "spatialReference" : {"wkid" : <wkid>},
  "Points" :[{
    "geometry" : { <geometry> }
  }]
}

Undersøttede reference systemer

UTM32 og UTM33: EPSG:25832, EPSG:25833, EPSG:32632, EPSG:32633
DKTM: EPSG:4093, EPSG:4094, EPSG:4095, EPSG:4096
WGS84: EPSG:4326
World Mercator: EPSG:3395
Spherical Mercator: EPSG:3857

Tranformer koordinater

Transformation af en liste af koordinater defineret af ingeop i projektionen ingeoref til outgeoref.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
ingeopStringJaEn liste af de punkter, der ønskes transformeret. Angives som easting,northing eller lon,lat med værdier jf. parameteren ingeoref. Decimaler angives med punktum. Semikolon anvendes til adskillelse af koordinater.
ingeorefStringNejReference system som ingeop er angivet i. Standardværdi er EPSG:25832.
outgeorefStringNejReference system, som input ønskes transformeret til.Standardværdi er EPSG:4326.

Transformation af en koordinat fra EPSG:25832 til EPSG:4326.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=koortrans&ingeop=550000,6220000

Transformation af flere koordinater fra EPSG:25832 til EPSG:4326.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=koortrans&ingeop=550000,6220000;810000,6340000;720000,6230000

Transformation af en koordinat fra EPSG:4326 til EPSG:25832.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=koortrans&ingeop=11.2578,56.1167&ingeoref=EPSG:4326&outgeoref=EPSG:25832

Transformation af en koordinat fra EPSG:25832 til EPSG:3857 (spherical mercator kendt fra Goggle, Bing, OSM).
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=koortrans&ingeop=550000,6220000&outgeoref=EPSG:3857

Transformation af en koordinat fra EPSG:25832 til EPSG:4094 (DKTM2).
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=koortrans&ingeop=550000,6220000&outgeoref=EPSG:4094

 

 

Hoejde (Højde)

Med hoejde får du returneret højden til en given position.

Returtype

{
  "hoejde" : <hoejde>
}

Find højde til position

Få returneret højden for en position defineret af geop i projektionen georef.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop. Mulige værdier er EPSG:25832 og EPSG:4326. Standard er EPSG:25832.
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum.

Find højde til EPSG:25832 punkt.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=hoejde&geop=550000,6220000

Find højde til EPSG:4326 punkt.
http://kortforsyningen.kms.dk/?servicename=RestGeokeys&method=hoejde&geop=11.39683742,55.66003658&georef=EPSG:4326

Kodeeksempler

Se eksempelliste for kodeeksempler på integration af dette API i web applikationer vha. JavaScript og jQuery.