Planlagte servicevinduer

Plan for ordinært servicevindue & systemarbejde:

- den 3. torsdag i måneden.

  • Som for alle aktive IT-systemer er det nødvendigt jævnligt at udføre systemarbejde (opgraderinger, omlægninger, udskiftninger m.m.).
    For at minimere generne i forbindelse med dette arbejde har Statens IT og GST en rutine, hvor systemarbejdet samles op og udføres den tredie torsdag i hver måned.

    At der er et servicevindue, hver 3. torsdag berører ikke nødvendigvis Kortforsyningen og meget servicearbejde sker uden at systemerne påvirkes.

- efter kl. 18:00

  • Systemarbejdet i SDFE udføres efter kl. 18:00 den tredie torsdag i hver måned. De fleste gange kan systemarbejdet udføres uden - eller med begrænsede - forstyrrelser i Kortforsyningens drift.

    I tilfælde hvor større arbejder er påkrævet, eller vi er bekendt med, at et systemarbejde har direkte indflydelse på Kortforsyningens drift, vil vi give særskilt besked om disse arbejder og om, hvilken indflydelse vi forventer på Kortforsyningen.