En oversigt over hvilke data der er frie og hvornår de lanceres kan findes på Geodatastyrelsens hjemmeside.

HVILKE data der er og/eller bliver frie og på hvilken måde de distribueres, kan du se på denne oversigt

Udrulning og forbehold De frie geografiske data vil blive distribueret via download og som tjenester. Da vi gerne vil sikre vores distributionssystemer mod 'at blive lagt ned', vil der løbende blive åbnet op for Geodatastyrelsens tjenester.