Referencegrundlag for måling af tilgængelighed og performance

Grundlaget for Kortforsyningens driftmålinger:

       "De 12 referenceforespørgsler"

Målingerne er foretaget med baggrund i 12 referenceforspørgsler (listet nedenfor)

Referenceforespørgslerne tilgodeser variationen i arkitekturen og udbuddet af tjenester
. Referenceforespørgslerne er  derudover etableret, så de afspejler de mest benyttede tjenester i Kortforsyningen

1) WFS Topo geo_gml2

http ://kortforsyningen.kms.dk/service?maxfeatures=3&TYPENAME=kms:Navnefortidsminde&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&BBOX=550000,6220000,560000,6230000,EPSG:25832&VERSION=1.0.0&servicename=topo_geo_gml2

2) WMS - topo_skaermkort

http://kortforsyningen.kms.dk/service?REQUEST=GetMap&HEIGHT=600&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&login=KFcomeon&servicename=topo_skaermkort&LAYERS=dtk_skaermkort&WIDTH=800&SRS=EPSG:25832&ignoreillegallayers=TRUE&SERVICE=WMS&STYLES=&BBOX=571991.532675523,6220557.43458662,576657.827690261,6224087.43773745


 

3) Ticket

http://kortforsyningen.kms.dk/service?&request=GetTicket

4) RestGeoKeys

http://kortforsyningen.kms.dk/service?ejkode=330753&matnr=6f&method=matr...

5) WMS - ortofoto (forår)

http://kortforsyningen.kms.dk/service?TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&HEIGHT=600&SRS=EPSG:25832&SERVICE=WMS&BGCOLOR=0xFFFFFF&ignoreillegallayers=TRUE&servicename=orto_foraar&BBOX=571991.532675523,6220557.43458662,576657.827690261,6224087.43773745&REQUEST=GetMap&WIDTH=800&STYLES=&LAYERS=orto_foraar

 

6) WMS - mat

http://kortforsyningen.kms.dk/service?WIDTH=800&TRANSPARENT=TRUE&BBOX=635225.206110199,6133442.64457457,635766.48982383,6133852.12001677&SERVICE=WMS&STYLES=&FORMAT=image/png&REQUEST=GetMap&ignoreillegallayers=TRUE&SRS=EPSG:25832&LAYERS=Jordstykke&VERSION=1.1.1&servicename=mat&HEIGHT=600&BGCOLOR=0xFFFFFF


 

7) WFS - mat_gml2

http://kortforsyningen.kms.dk/service?typename=kms:Jordstykke&exceptions=application/vnd.ogc.se_inimage&filter=<ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"><ogc:And><ogc:PropertyIsEqualTo><ogc:Propert...


 

8) Download shop

http://download.kortforsyningen.dk/content/danmark-1500000-vektor

 

9) FTP

ftp.kortforsyningen.dk

  10) WMS - Topo geo

  http://kortforsyningen.kms.dk/service?STYLES=&BBOX=572083.089303144,6221...

  11) WMTS - topo_skaermkort

  http://kortforsyningen.kms.dk/service?request=GetTile&tilematrix=L02&style=default&tilerow=3&servicename=topo_skaermkort&layer=dtk_skaermkort&tilematrixset=View1&service=WMTS&version=1.0.0&FORMAT=image/jpeg&tilecol=5


  •  

  12) WMTS - ortofoto

  http://kortforsyningen.kms.dk/service?servicename=orto_foraar&tilerow=3&FORMAT=image/jpeg&style=default&tilematrix=L02&tilecol=5&request=GetTile&version=1.0.0&service=WMTS&tilematrixset=View1&layer=orto_foraar