Login

 

LOGIN

Der skal benyttes login for at få adgang til Kortforsyningens data.
Dette kan foregå på 3 forskellige måder
Se mulighederne nedenfor og læs eventuelt mere om dem under fanebladet Dokumentation

 

1) HTTP - Login med HTTP(S) parametre - Indsæt brugernavn og password direkte i den URL hvormed man tilgår Kortforsyningen.

Eksempel for URL til GIS-program: http://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=orto_foraar&client=&request=GetCapabilities&service=WMS&login=Brugernavn&password=Adgangskode

 

2)TICKET -  Login med Ticket service: Ticket service opretter en cookie med adgangsoplysninger til Kortforsyningen. Cookien udløber efter 24 timer.

http://services.kortforsyningen.dk/service?service=META&request=GetTicket&login=Brugernavn&password=Adgangskode

 

Ticket service består af 2 elementer

  • Get ticket
  • Set ticket

Get ticket

Da cookies ikke kan tilgås på tværs af domæner er det nødvendigt at den server der host'er kort-applikationen sender en forespørgsel til Kortforsyningens Ticket service for at få udstedten ticket og at der sættes en relevante cookie, der er tilgængelig for applikationens javascript.

De følgende filer kan inkluderes i HTML siden med et enkelt script-tag, alá

<script src="/KFTicket.jsp"></script>

(afhængigt af hvor på serveren siden ligger).

Dette vil ramme siden og sørge for at cookie'en bliver sat.

Java - kfticket.jspKode
C# - kfticket.ashxKode
PHP - kfticket.phpKode

 

Set ticket

Til at fange den ticket der returneres af kfticket inkluderer du Ticket.js på siden : Kode

 

3) HUSK MIG - Login med Genkendt IP-adresse:  

Til at frigøre IP adressen har man brug for et brugernavn og et password

Hvis man benytter et GIS applikation såsom Gaia, ArcMap eller lignende kan frigøre sin PC's IP adresse ved at benytte formularen på forsiden

Indtast brugernavn og password i formularen og der gives 24 timers adgang for en den IP adresse der aktuelt forespørges fra.

Du kan også benytte denne URL - den gør nøjagtigt det samme som formularen på forsiden

https://kortforsyningen.kms.dk/service?login=xxxx&password=yyyy&request=UnlockIP

 

 

Har man brug for at frigøre IP adressen på en server eller en web sider kan man fx. benytte dette PHP script: Kode