Nyheder

Illustration til nyhed om vandløbsreference. Billedet viser en tegning, som illustrerer hvad vandløbsreference er.
29 juni 2020
Vandløbsreferencen danner en fælles referencegeometri, der indbygges i lokale forretningssystemer og kan agere bindeled mellem GeoDanmarks Vandløbsmidter og lokale vandløbsgeometrier i disse forret
Illustration til nyhed om ny webtjeneste - Natur- og friluftkortet. Billede viser kortudsnit
02 april 2020
Danmark har fået et nyt fællesoffentligt Natur- og Friluftskort. Formålet med kortet er at gøre det nemmere at planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen.
Illustration til nyhed om fikspunkter på datafordeleren. Billedet viser kortudsnit med markerede fikspunkter.
01 april 2020
Danmarks Fikspunktsregister har åbnet for webservices og hændelser på Datafordeleren med data om fikspunkter.
information om distribution - covid-19
17 marts 2020
SDFE’s datadistribution kører i normal drift på trods af Covid-19
Illustration til artikel om udfasning af færøske WMS-tjenester
16 marts 2020
15. juni udfases 3 færøske WMS services, Efter aftale med den færøske kortlægningsmyndighed Umhvørvisstovan overtager Færøerne selv distributionen af følgende tre produkter:
Illustration til artikel om DAGI på datafordeleren, billedet viser baggrundskort med sognegrænser på som administrativt tema
27 januar 2020
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) er åbnet på Datafordeleren som WMS, WFS og download. Med åbningen af disse services er DAGI fuldt implementeret på Datafordeleren.