Nyheder

Illustration om WFS skifte til datafordeler (Stednavne og GeoDanmark). Grøn baggrund med datafordeler logo og tekst om skift.
26 marts 2021
Den 31. juli 2021 lukker SDFE for udstillingen af GeoDanmark WFS og Stednavne WFS services på Kortforsyningen. Hvis man anvender de pågældende WFS services i dag, skal man derfor inden 31.
Illustration til nyhed om DAWA og AWS. Kortudsnit med adresser.
26 januar 2021
DAWA er i færd med at blive overflyttet til kortforsyningen, hvorfra DAWA vil blive driftet i Kortforsyningens miljø. Dette vil forventeligt ske fra 1. marts.
Illustration om lukning af Miljøstyrelsens INSPIRE services. Billedet er ensfarvet bagrund med MST logo.
14 januar 2021
Nedenstående INSPIRE services indeholdende Miljøstyrelsens data er lukket, da Miljøstyrelsen fremadrettet selv varetager distribution af disse services fra 1. januar.