Nyheder

Justering af vilkår
25 oktober 2021
Vilkår for brug af SDFE's frie geografiske data bliver justeret pr. 1. november 2021
Illustration til nyhed om paralleldrift af skærmkort - sidste opdatering september 2021
18 oktober 2021
Skærmkortets sidste opdatering på Kortforsyningen Skærmkortets services er opdateret for sidste gang med data udtrukket medio september 2021.
Illustration til nyhed omkring lancering af webtjeneste med landsdækkende satellitfoto (Grønland). Billedet viser satellitfoto med stednavne
08 juli 2021
Dataforsyningen udstiller nu satellitfotos over hele Grønland. Som en del af nykortlægningen af Grønland åbnes der for en tjeneste med satellitfotos.
Illustration om lukning af DAGI på kortforsyningen. Kortudsnit med sognegrænser.
06 maj 2021
Danmark Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) opdateres ikke længere på kortforsyningen. Sidste opdatering er fra 20. april.
Illustration til nyhed om grønlandske Satellitfoto. Billede er et udsnit af satellitfoto.
20 april 2021
SDFE nykortlægger Grønland i perioden 2018-2022 i samarbejde med Grønlands Selvstyre, Forsvarsministeriet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Illustration om WFS skifte til datafordeler (Stednavne og GeoDanmark). Grøn baggrund med datafordeler logo og tekst om skift.
26 marts 2021
Den 31. juli 2021 lukker SDFE for udstillingen af GeoDanmark WFS og Stednavne WFS services på Kortforsyningen. Hvis man anvender de pågældende WFS services i dag, skal man derfor inden 31.