Nyheder

Illustration til nyhed om DAWA og AWS. Kortudsnit med adresser.
26 januar 2021
DAWA er i færd med at blive overflyttet til kortforsyningen, hvorfra DAWA vil blive driftet i Kortforsyningens miljø. Dette vil forventeligt ske fra 1. marts.
Illustration om lukning af Miljøstyrelsens INSPIRE services. Billedet er ensfarvet bagrund med MST logo.
14 januar 2021
Nedenstående INSPIRE services indeholdende Miljøstyrelsens data er lukket, da Miljøstyrelsen fremadrettet selv varetager distribution af disse services fra 1. januar.
Illustration til nyhed om udfasning af minecraft-data
12 oktober 2020
Alt godt har en ende, og efter syv år med Danmark i Minecraft på Kortforsyningen er det nu tid til at lukke.