Nyheder

Illustration til nyhed om udfasning af minecraft-data
12 oktober 2020
Alt godt har en ende, og efter syv år med Danmark i Minecraft på Kortforsyningen er det nu tid til at lukke.
Illustration til artikel om udfasning af wms/topo_fot - billede viser udsnit af sagsbehandlingskortet
20 august 2020
WMS-tjenesten topo_fot udfases den 30. november 2020WMS-tjenesten var en af de første GeoDanmark webtjenester, indeholdende 2 lag - basis og detaljerede kort.
Illustration til nyhed om vandløbsreference. Billedet viser en tegning, som illustrerer hvad vandløbsreference er.
29 juni 2020
Vandløbsreferencen danner en fælles referencegeometri, der indbygges i lokale forretningssystemer og kan agere bindeled mellem GeoDanmarks Vandløbsmidter og lokale vandløbsgeometrier i disse forret
Illustration til nyhed om ny webtjeneste - Natur- og friluftkortet. Billede viser kortudsnit
02 april 2020
Danmark har fået et nyt fællesoffentligt Natur- og Friluftskort. Formålet med kortet er at gøre det nemmere at planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen.