Nyheder

Illustration til nyhed om DAWA og AWS. Kortudsnit med adresser.
26 januar 2021
DAWA er i færd med at blive overflyttet til kortforsyningen, hvorfra DAWA vil blive driftet i Kortforsyningens miljø. Dette vil forventeligt ske fra 1. marts.
Illustration om lukning af Miljøstyrelsens INSPIRE services. Billedet er ensfarvet bagrund med MST logo.
14 januar 2021
Nedenstående INSPIRE services indeholdende Miljøstyrelsens data er lukket, da Miljøstyrelsen fremadrettet selv varetager distribution af disse services fra 1. januar.
Illustration til nyhed om udfasning af minecraft-data
12 oktober 2020
Alt godt har en ende, og efter syv år med Danmark i Minecraft på Kortforsyningen er det nu tid til at lukke.
Illustration til artikel om udfasning af wms/topo_fot - billede viser udsnit af sagsbehandlingskortet
20 august 2020
WMS-tjenesten topo_fot udfases den 30. november 2020WMS-tjenesten var en af de første GeoDanmark webtjenester, indeholdende 2 lag - basis og detaljerede kort.
Illustration til nyhed om vandløbsreference. Billedet viser en tegning, som illustrerer hvad vandløbsreference er.
29 juni 2020
Vandløbsreferencen danner en fælles referencegeometri, der indbygges i lokale forretningssystemer og kan agere bindeled mellem GeoDanmarks Vandløbsmidter og lokale vandløbsgeometrier i disse forret