Nyheder

Illustration til artikel om udfasning af wms/topo_fot - billede viser udsnit af sagsbehandlingskortet
20 august 2020
WMS-tjenesten topo_fot udfases den 30. november 2020WMS-tjenesten var en af de første GeoDanmark webtjenester, indeholdende 2 lag - basis og detaljerede kort.
Illustration til nyhed om vandløbsreference. Billedet viser en tegning, som illustrerer hvad vandløbsreference er.
29 juni 2020
Vandløbsreferencen danner en fælles referencegeometri, der indbygges i lokale forretningssystemer og kan agere bindeled mellem GeoDanmarks Vandløbsmidter og lokale vandløbsgeometrier i disse forret
Illustration til nyhed om ny webtjeneste - Natur- og friluftkortet. Billede viser kortudsnit
02 april 2020
Danmark har fået et nyt fællesoffentligt Natur- og Friluftskort. Formålet med kortet er at gøre det nemmere at planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen.
Illustration til nyhed om fikspunkter på datafordeleren. Billedet viser kortudsnit med markerede fikspunkter.
01 april 2020
Danmarks Fikspunktsregister har åbnet for webservices og hændelser på Datafordeleren med data om fikspunkter.
information om distribution - covid-19
17 marts 2020
SDFE’s datadistribution kører i normal drift på trods af Covid-19
Illustration til artikel om udfasning af færøske WMS-tjenester
16 marts 2020
15. juni udfases 3 færøske WMS services, Efter aftale med den færøske kortlægningsmyndighed Umhvørvisstovan overtager Færøerne selv distributionen af følgende tre produkter: