Nyheder

Illustration til nyhed om fikspunkter på datafordeleren. Billedet viser kortudsnit med markerede fikspunkter.
01 april 2020
Danmarks Fikspunktsregister har åbnet for webservices og hændelser på Datafordeleren med data om fikspunkter.
information om distribution - covid-19
17 marts 2020
SDFE’s datadistribution kører i normal drift på trods af Covid-19
Illustration til artikel om udfasning af færøske WMS-tjenester
16 marts 2020
15. juni udfases 3 færøske WMS services, Efter aftale med den færøske kortlægningsmyndighed Umhvørvisstovan overtager Færøerne selv distributionen af følgende tre produkter:
Illustration til artikel om DAGI på datafordeleren, billedet viser baggrundskort med sognegrænser på som administrativt tema
27 januar 2020
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) er åbnet på Datafordeleren som WMS, WFS og download. Med åbningen af disse services er DAGI fuldt implementeret på Datafordeleren.
Illustration til nyhed om opdatering af skråfoto. Billedet viser skråfoto af Randers regnskov
17 december 2019
Skråfotos fra 2019 er nu tilgængelige fra Kortforsyningen/download.  Det er kun de aktuelle skråfotos, som kan downloades.
illustration til nyhed om nye datasæt på datafordeler (grå baggrund, med datafordeler.logo og datasæt-navne)
10 december 2019
Inden for den sidste uges tid, er der åbnet for flere datasæt på Datafordeleren - Skærmkortet, Danske Stednavne og GeoDanmark.
Illustration visende et historisk landkort, til artikel om API til historiske kort.
26 september 2019
SDFE har igennem en årrække skannet ældre historiske kort, og udstiller nu disse som frie data, som kan anvendes af alle. Der indlæses løbende flere data og metadata, som bliver tilgængel
Illustration til artikel om udfasning af nemkort - billede viser kortudsnit og formular fra nemkort-opsætning
12 september 2019
Nemkort udfases 1. februar 2020.  Samtlige kort lavet med Nemkort holder op med at virke den 1. februar 2020.