Nyheder

Illustration til artikel om udfasning af kort10 og topogeo-tjenester
01 november 2018
Topogeo og topomat webtjenesterne er sidst ajourført i 2016, og vi har fået flere supporthenvendelser om, at data ikke er aktuelle. Kort10 til download blev opdateret i sidste måned (juli 2018).
Illustration til artikel om opdatering af færdige udtræk - geodanmark og matrikelkortet
31 oktober 2018
I august 2018 blev FME-serveren, som benyttes til opdatering af datasæt til download, opgraderet.
Illustration til nyned om geodanmark 6.0 data på kortforsyningen
14 september 2018
Kortforsyningens webtjenester og datasæt er opdateret med data baseret på det nye GeoDanmark system "GeoDK".
Illustration til artikel om dagi på datafordeler
20 august 2018
Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) Opdatering
illustration til artikel om nyt vejdatasæt til download
09 august 2018
Kortforsyningen imødekommer behovet for download af aktuelle landsdækkende vejdata, med følgende nygenererede datasæt:
Illustration til artikel om nye databaser - Minimaks og FOT2007
25 maj 2018
I juni måned opdateres databaserne minimaks (matrikelkort) og FOT2007 (Geodanmark).
Illustration til artikel om download af Inspire data
18 maj 2018
Ændringer i skema for INSPRE-objekttyper, betyder der er dannet nye datasæt. 
Illustration til artikel om udfasning af UnlockIP
23 marts 2018
  1. Juli 2018 udfases metoden UnlockIP. Dette betyder, at man ikke længere vil kunne tilgå Kortforsyningen med en IP adresse der er godkendt.
Illustration til artikel om nyt Qgis3-plugin
26 februar 2018
Qgis pluginet er omskrevet til et nyt plugin, som virker i den nyeste version af Qgis-programmet (version 3.0). Pluginet gør det er let at hente en række data fra Kortforsyningen, bl.a.
Illustration til nyhed om udstilling af Miljøstyrelsens datasæt
06 februar 2018
Klimatilpasningsplaner samt Vand-og naturplaner, som distribueres gennem kortforsyningen/download vil blive lukket ned med udgangen af februar.