Nyheder

Illustration til nyhed om skærmkortet på datafordeleren
05 april 2019
Skærmkortet er nu sat i drift på Datafordeleren i tre udgaver: Klassisk, dæmpet og grå. Data udstilles både som WMS og WMTS services.
Illustration til artikel om ny brugeroprettelse
28 februar 2019
Kortforsyningen har sat et nyt bruger- og rettighedssystem i drift.
illustration til artikel om download af AWS adresser
19 december 2018
WMS/aws og adresse-downloadservice udfases den 1. april 2019, da disse services ikke opdateres længere.
illustration til nyhed om gråskala i webtjeneste
05 december 2018
1. april 2019 vil Gråskalering og Convolution ikke længere være understøttet af Kortforsyningen
Illustration til artikel om nykortlægning af grønland
09 november 2018
I perioden 2015 - 2017 gennemførtes et pilotprojekt med nykortlægning af 4 områder i Grønland. Pilotprojektet blev finansieret af A. P. Møller fonden.
Illustration til artikel om udfasning af kort10 og topogeo-tjenester
01 november 2018
Topogeo og topomat webtjenesterne er sidst ajourført i 2016, og vi har fået flere supporthenvendelser om, at data ikke er aktuelle. Kort10 til download blev opdateret i sidste måned (juli 2018).
Illustration til artikel om opdatering af færdige udtræk - geodanmark og matrikelkortet
31 oktober 2018
I august 2018 blev FME-serveren, som benyttes til opdatering af datasæt til download, opgraderet.
Illustration til nyned om geodanmark 6.0 data på kortforsyningen
14 september 2018
Kortforsyningens webtjenester og datasæt er opdateret med data baseret på det nye GeoDanmark system "GeoDK".
Illustration til artikel om dagi på datafordeler
20 august 2018
Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) Opdatering