Nyheder

Illustration - graf med blå fyldfarver
07 august 2017
Henover sommeren opgraderedes korforsyningens WMS motor fra Mapserver 6 til Mapserver 7.
Illustration med ortofoto
04 juli 2017
Kortforsyningen er klar med udstilling af Quick Ortofotos, kun 6 uger efter de landsdækkende fotograferinger blev afsluttet. Siden 2015 har SDFE distribueret Quick Ortofotos til kommunerne, bl.a.
illustration til artikel om WMS og mapserver
29 juni 2017
Vi er i færd med at opgradere Kortforsyningens WMS motor, Mapserver.
illustration til artikel om Qgis plugin version 1.0
13 juni 2017
Kortforsyningen Qgis plugin er udkommet i en ny version.
illustration med tastaturknapper og dato - 15. december
31 maj 2017
Kortforsyningen strammer op på formateringen af forespørgsler for fortsat at kunne opretholde et højt sikkerhedsniveau på Kortforsyningens services.
billede som illustration, visende højdekurver ovenpå skærmkort
31 marts 2017
Ajourførte højdekurver er tilgængelige til download og som WMS/WFS-tjenester. Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet med 0,25 m, 0,5 m og 2,5 m ækvidistance.
Billede som illustration, visende forskellige netstik og porte
07 marts 2017
Siden udsendelse af nyheden nedenfor har vi arbejdet med at afdække mulige kilder til de sidste par måneders ustabilitet i Kortforsyningen.
billede til illustration, visende skærmdump med menu fra "min side"
12 januar 2017
Administrer din kortforsyningsbruger og eventuelle underbrugere, tilmeld dig nyheder og se hvilke produkter, du har adgang til via kortforsyningens nye løsning ”Min side”