Nyheder

07 marts 2014
Kort10 erstatter FOTkort10 Produktet FOTkort10 udgår og erstattes af Kort10, som er en del af de frie data og indholdsmæssigt svarer til det udgåede produkt.
06 februar 2014
Når der fra download.kortforsyningen.dk bestilles produkter, som er blokinddelte udvælges datasæt ved markering af blokke på danmarkskortet. 
29 januar 2014
  Seneste nyt: 29. januar I Kortforsyningen/download kan hentes disse færdige udtræk:
21 januar 2014
Geodatastyrelsen inviterer forretnings- og teknologiudviklere samt it-beslutningstagere i den private og offentlige sektor til det årlige Kortforsyningsseminar.