Nyheder

billede som illustration, visende højdekurver ovenpå skærmkort
31 marts 2017
Ajourførte højdekurver er tilgængelige til download og som WMS/WFS-tjenester. Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet med 0,25 m, 0,5 m og 2,5 m ækvidistance.
Billede som illustration, visende forskellige netstik og porte
07 marts 2017
Siden udsendelse af nyheden nedenfor har vi arbejdet med at afdække mulige kilder til de sidste par måneders ustabilitet i Kortforsyningen.
billede til illustration, visende skærmdump med menu fra "min side"
12 januar 2017
Administrer din kortforsyningsbruger og eventuelle underbrugere, tilmeld dig nyheder og se hvilke produkter, du har adgang til via kortforsyningens nye løsning ”Min side”
tekst på grø bagrund. Tekst: Servicevindue på kortforsyningen.dk og download.kortforsyningen.dk
11 januar 2017
På mandag  lukker internetsiderne http://www.kortforsyningen.dk/ og http://download.kortforsyningen.dk/
kortudsnit fra forvaltningstjenesten
17 august 2016
Ny forvaltningstjeneste på Kortforsyningen gør det nemmere at få adgang til aktuelle data på tværs af dataregistre og at vise egne data sammen med fællesoffentlige grunddata.