Nyheder

plan for lancering af datafordeler
31 august 2015
Datafordeleren er snart klar til at gå i luften med den såkaldte referenceimplementering, som indeholder de første udvalgte data fra Danmarks Administrative Geografiske Inddeling, Danmarks Højdemod
grafik: datafordeler
22 juli 2015
Ny hjemmeside for datafordeleren er netop lanceret. Her kan du blandt andet læse nyt om datafordeler-projektet og se tidsplanen.
Danmarks Højdemodel
22 juni 2015
Geodatastyrelsen har gennemført en række kvalitetsforbedringer i de nyeste højdemodeldata, og forbedrede data for Sjælland og Fyn er nu tilgængelige via kortforsyningen.
Billede: konferencer_2015
18 juni 2015
Traditionen tro afholdt kommunerne og Geodatastyrelsen i fællesskab GIS-konferencer for kommunale kortbrugere i maj og juni.
Foto: skilte
17 juni 2015
Med idriftsættelsen af Danske Stednavne har alle myndigheder nu mulighed for selv at indberette og opdatere stednavne inden for eget myndighedsområde.